30. výročie od založenia firmy

Ani sa nám to nechce veriť, ale 1. januára 2024 naša firma oslavuje okrúhle narodeniny – 30. výročie od založenia firmy. Rekapitulujeme, vynárajú sa nám mnohé spomienky, preberáme zaujímavé projekty, pri ktorých sme mali možnosť sa zúčastniť. Celý ten čas spája naše motto „Elektronika je náš svet“, ktorému sme stále verní . Tešíme sa do budúcnosti, na nové projekty a výzvy.

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum