Ďalší ročník veľtrhu Ampér za nami

Po roku sme mali opäť možnosť stretnúť sa s našimi zákazníkmi v našej expozícii na veľtrhu Ampér v Brne.

Ďakujeme všetkým návštevníkom za mnoho podnetných rozhovorov.

Ďalší ročník veľtrhu Ampér za nami Ďalší ročník veľtrhu Ampér za nami Ďalší ročník veľtrhu Ampér za nami

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum