Ocenenia

Unikát roka 2015 za Napájací zdroj slovenskej družice SK CUBE.

Unikát roka 2015 za Napájací zdroj slovenskej družice SK CUBE na výstave ELOSYS vTrenčíne.

Ekologický počin roka 2014 v elektrotechnike za exponát Kontajnerová ošetrovňa

Ekologický počin roka 2014 v elektrotechnike za exponát Kontajnerová ošetrovňa s ostrovnou elektrárňou na báze obnoviteľných zdrojov energie na výstave ELOSYS v Trenčíne.

Inovatívny čin roka 2014 - ocenenie ministra hospodárstva SR.

Inovatívny čin roka 2014 v kategórii výrobkové inovácie za výrobok kontajnerová ošetrovňa ENIC - ocenenie ministra hospodárstva SR.

Elektrotechnický výrobok roka 2014 za výrobok Komunikačný modul JM03

Elektrotechnický výrobok roka 2014 za výrobok Komunikačný modul JM03 na výstave ELOSYS v Trenčíne.

Ekologický počin roka 2013 v elektronike za exponát Ostrovná fotovoltická elektráreň PVI-3P1A2

Ekologický počin roka 2013 v elektronike za exponát Ostrovná fotovoltická elektráreň PVI-3P1A2 na výstave ELOSYS v Trenčíne.

Konštruktér roka 2012 za návrh a implementáciu elektronického riadiaceho systému v stomatologickej súprave.

Konštruktér roka 2012 za návrh a implementáciu elektronického riadiaceho systému v stomatologickej súprave.

Elektrotechnický výrobok roka 2011 na výstave ELOSYS v Trenčíne.

Elektrotechnický výrobok roka 2011 za typovú radu fotovoltických invertorov AMON na výstave ELOSYS v Trenčíne.

Najúspešnejší exponát veľtrhu ELOSYS v Trenčíne.

Najúspešnejší exponát veľtrhu 2001 za výrobok Laserový značkovač LZZXXX na výstave ELOSYS v Trenčíne.

Referencie

Priemyselná automatizácia a elektronika:

Meracia a regulačná elektronika

Laserové značkovacie zariadenie pre výrobnú linku na výrobu pneumatík

Meranie profilu pre pásový materiál pre výrobnú linku na výrobu pneumatík

Priemyselné klávesnice

Elektronika časových trezorov pre banky

Riadenie a regulácia spotreby elektriny

Riadiaci systém výrobnej linky v textilnej výrobe

Polohovacie zariadenie PZZ"

Meranie ložiskových krúžkov EMS04

Aplikácia pre železnice –komunikačný terminál

Bezdrôtové elektronické riešenia:

GSM modemy aalarmy

GPS a GSM komunikácia – systémy na monitorovanie automobilov

Monitorovanie čerpacích staníc v odľahlých oblastiach

Smart metering systémy

Dátové koncentrátory pre smart metering

Riešenia pre medicínsky sektor:

Elektronické riadenie stomatologickej súpravy

Elektronika riadenia respiračného kompresora

Fotovoltické aplikácie:

Stavby elektrární na kľúč, projekcia inštalácia (Grid–on , Grid-off)

Výskumný projekt: Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi

Kontajnerová ošetrovňa s ostrovnou elektrárňou na báze obnoviteľných zdrojov energie

Vývoj napájacieho zdroja slovenskej družice SK CUBE

Spotrebná elektronika:

Elektrónkový zosilňovač Popular A3

Gramofónový predzosilňovač

Reproduktorová zostava kelektrónkovému zosilňovaču

Velkoplošné digitálne hodiny

Výsledkové tabule pre športové podujatia

Regulátor solárneho ohrevu

Elektronika ohrievačov vody

Elektronika medometu

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum