Profil firmy

Profil firmy

Firma RMC s.r.o. vznikla v roku 1994 s cieľom ponúkať na trhu moderné elektronické systémy orientované na konkrétneho zákazníka a konkrétnu potrebu. Zameriavame sa na poskytovanie systémových riešení v oblasti priemyselnej elektroniky, komunikačných a navigačných systémov. Zabezpečujeme komplexnú automatizáciu a elektronizáciu obrábacích, tvárniacich strojov, manipulačných a technologických liniek a výrobných systémov. V prípade potreby pôsobíme aj ako systémový integrátor pri projektoch väčšieho alebo multidiscipli­nárneho charakteru. Zákazník získava originálne riešenie v podobe ukončeného vývoja výrobku alebo výroby konkrétneho výrobku našou firmou v požadovaných sériách. Zákaznícky orientované zameranie firmy vedie k neustále sa rozširujúcemu odbornému záberu firmy. Za viac ako tridsať rokov našej činnosti sme úspešne zrealizovali viac ako 400 projektov.

Naše odborné a technické spôsobilosti sa zameriavajú na tieto oblasti:

Výskum a vývoj tvoria základnú chrbticu firmy a je zabezpečovaný stabilným kolektívom zloženým z vysokokvali­fikovaných pracovníkov. To umožňuje riešiť aj najnáročnejšie úlohy s modernou komponentovou základňou od svetových výrobcov. Zameriavame sa predovšetkým na zákaznícky orientované riešenia konkrétnych potrieb, ako aj na vývoj vlastných výrobkov. Zapájame sa aj do výskumných projektov s akademickými partnermi a sme držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydaného Ministerstvom školstva SR.

Výrobná činnosť

Disponujeme vlastnou modernou výrobnou prevádzkou, kde sme schopní zabezpečiť kusovú, malosériovú a opakovanú výrobu elektronických systémov z vlastného vývoja, ako aj zákazkovú výrobu podľa dokumentácie zákazníka.

Naše služby ponúkame zákazníkom aj v oblasti kooperácie pri osadzovaní dosiek plošných spojov na SMT linke spolu s následným THT spracovaním a montážou.

Samozrejmosťou je vývoj a výroba testovacích zariadení spolu s príslušným softvérom určeným na oživovanie výrobkov a ich prípadné zahorenie.

Súčasťou našich služieb je aj mechanické opracovanie prístrojových skriniek a mechanických dielov na CNC pracovisku.

Fotovoltika tvorí už viac ako 12 rokov ďalšiu oblasť nášho podnikania. Máme v prevádzke fotovoltické elektrárne pre vlastnú potrebu, ako aj na komerčné využitie (výroba a predaj elektriny). Rovnako realizujeme individuálne riešenia pre rodinné domy a firmy.

Obchodná činnosť

Sme autorizovaným obchodným zástupcom a poradenským centrom firmy Honeywell v segmente senzorika. Okrem predaja a technického poradenstva ponúkame svojim zákazníkom technické riešenia aplikácie senzorov a súvisiacich vyhodnocovacích a riadiacich systémov. V rámci komplexných riešení ponúkame aj senzory a akčné členy väčšiny svetových výrobcov.

Samozrejmosťou je implementovaný systém riadenia kvality od roku 2012, firma RMC je držiteľom certifikátu riadenia kvality v súlade s normou ISO 9001:2015.

V spolupráci s firmou ELING ďalej na slovenskom (www.eling.sk) a českom (www.eling.cz) trhu zabezpečujeme:

Dodávky skriniek na zabudovanie elektroniky od firmy BOPLA

Dodávky mechanických komponentov od firmy RK Rose + Krieger:

  • Lineárne vedenia
  • Zdvíhacie jednotky
  • Hliníkové konštrukčné prvky
  • Komponenty pre spájanie trubkových konštrukcií

Z histórie firmy

Začiatok činnosti spoločnosti RMC s.r.o. siaha do roku 1990, keď bola založená firma ELING s.r.o. s ambíciou etablovať sa v odvetví elektrotechnického priemyslu, vo vývoji a výrobe priemyselnej elektroniky a priemyselnej automatizácie.

Postupne do svojho portfólia pridala aj obchodnú činnosť v oblasti predaja rôznych komponentov pre elektrotechnickú výrobu.

V roku 1994 sa spoločnosť pretransformovala, pričom sa činnosti firmy rozdelili na dva hlavné segmenty – obchodný a výrobný. Obchodnej činnosti sa naďalej venuje firma ELING s.r.o. a výrobná a vývojová činnosť sa preniesla do spoločnosti RMC s.r.o., ktorá vznikla ako samostatná firma rovnakého spoločníka. Vývoj oboch firiem prebieha ďalej samostatne, avšak pri zachovaní komplementarity na viacerých úrovniach svojich činností.

Rok 2003 bol pre spoločnosť významný vďaka ukončeniu výstavby novej prevádzkovej budovy firmy, ktorá sa stala novým sídlom pre obe firmy ELING s.r.o. a RMC s.r.o.

V roku 2012 sa spoločnosť RMC stáva držiteľom certifikátu riadenia kvality v súlade s normou ISO 9001:2009, neskôr recertifikovaná na normu ISO 9001:2015. Od roku 2011 je firma držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. V roku 2022 získala RMC s.r.o. „certifikát Ministerstva hospodárstva k fotovoltike“

Z histórie firmy

Electronics Is Our World pdf.pdf (648 kB)Elektronik ist unsere Welt pdf.pdf (651 kB)Elektro­nika je náš svet pdf.pdf (660 kB)

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum