Impressum

Copyright © 2016 – 2024:

RMC s.r.o.
Trenčianska ulica 863/66
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika

IČO: 31596771
DIČ: 20020436836
IČ DPH: SK2020436836

Registrácia: Okresný súd Trenčín, vložka č. 2489/R

Tel.: +421 424 455 611
Fax: +421 424 434 175
E-mail: rmc@rmc.sk

Created by:

SOFTconsult spol. s r. o.
Pražská 1279/18
102 00 Praha 10
Česká republika

Tel.: +420 602 975 003
E-mail: info@softconsult.com
www.aec-media.eu
www.softconsult.com

Autorská práva

Copyright © 2016 – 2024 RMC s.r.o. , SOFTconsult spol. s r.o. . Všechna práva vyhrazena.

Texty, ilustrace, grafika, zvuky, animace a videa, stejně jako jejich uspořádání na internetových stránkách RMC s.r.o., jsou předmětem autorských práv a ostatních ochranných zákonů. Obsah těchto stránek nesmí být zkopírován, distribuován, upravován nebo zpřístupněn třetím stranám pro komerční použití. Některé z ilustrací na těchto stránkách mohou být předmětem autorského práva třetích osob.

Ochranné známky

Pokud není jinak uvedeno, všechny ochranné známky na internetových stránkách jsou chráněny vlastnickými právy. Toto se vztahuje na značky, štítky, firemní loga a emblémy. Název RMC a SOFTconsult je chráněn mezinárodními ochrannými známkami.

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum