Projekty

Projekt OPVaV-2009/2.2/03-SORO (MŠ-SR)

Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi.

Zobrazit ponuku Projekt OPVaV-2009/2.2/03-SORO (MŠ-SR)

Projekt VMSP_2009 (APVV)

Výskum a vývoj novej generácie fotovoltaických Grid-On Inverterov pre malé distribuované solárne elektrárne

Zobrazit ponuku Projekt VMSP_2009 (APVV)

Projekt VV 2014 (APVV)

MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov.

Zobrazit ponuku Projekt VV 2014 (APVV)

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum