Modernizácia výrobnej technológie – 3D AOI systém

Ďalší prírastok v sérii technologických modernizácii je spustený do prevádzky. Jedná sa o automatickú optickú inšpekciu AOI (typ KY Zenith L-size 3D AOI system – automatická optická kontrola) – zariadenie, ktoré slúži na kontrolu kvality spájkovania osadených dosiek plošných spojov. Jedná sa o modernejšiu a technologicky vyspelejšiu verziu nami doteraz používaného zariadenia AOI.

Optická inšpekcia AOI Zenith P

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum