Zákazkový vývoj elektroniky

Zákazkový vývoj elektroniky

Zákazkový vývoj elektroniky

Výskum a vývoj tvoria základnú chrbticu firmy a je zabezpečovaný stabilným kolektívom zloženým z vysokokvali­fikovaných pracovníkov. To umožňuje riešiť aj najnáročnejšie úlohy s modernou komponentovou základňou od svetových výrobcov. Prioritne sa zameriavame na zákaznícky orientované riešenia konkrétnych potrieb, ako aj na vývoj vlastných výrobkov. Zapájame sa aj do výskumných projektov s akademickými partnermi a sme držiteľom oprávnenia vykonávať výskum a vývoj vydaného Ministerstvom školstva SR.

Súčasťou našich služieb sú:

 • Vypracovanie technického zadania
 • Vývoj zákaznícky orientovaného riešenia
 • Spracovanie technickej dokumentácie
 • Vypracovanie zahorovacích a testovacích postupov a zariadení
 • Zabezpečenie certifikácie výrobkov v domácich alebo európskych skúšobniach

Pri našej práci využívame tieto moderné návrhové systémy:

 • Návrh plošných spojov: CAD systémy (EAGLE, ALTIUM Designer)
 • 3D konštrukcia: CAD systémy (SolidWorks Professional, 3DVIA Composer)
 • Realizácia laboratórnych a výrobných skúšok: automatizovaný merací – a testovací systém s CAE podporou (NI Developer Suite, LabView)
 • Výskum a vývoj: CAE matematické a simulačné návrhové systémy (MatLab, Simulink)
 • Realizácia vývojových úloh so zameraním na GSM, GPS a iné RF prenosy: spektrálne a meracie analyzátory (Agilent E5052B, Agilent N8974A)
 • Projektovanie systémov, kabeláže a rozvádzačov: CAD systém (Eplan Electric P8 Profesional)

V prípade 3D môžeme nachystať vizualizáciu výsledného produktu, kde je možné odladiť všetky prípadné detaily.

Zákazkový vývoj elektronikyZákazkový vývoj elektronikyZákazkový vývoj elektronikyZákazkový vývoj elektronikyZákazkový vývoj elektronikyZákazkový vývoj elektroniky

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum