LZZxxxR

LZZxxxR

Laserové značkovacie zariadenie

Laserové značkovacie zariadenie je určené na označenie želanej polohy pri navíjaní pásového materiálu (gumy, textilu, plechu, plastu a pod.).

Zariadenie generuje tri laserové lúče v tvare paralelných čiar, ktorých vzdialenosť je v určitom rozmedzí nastaviteľná. Stredný lúč je pevný, krajné lúče sú pohyblivé.

Nastavenie vzdialenosti jednotlivých lúčov je možné prostredníctvom sériového rozhrania PROFIBUS DP alebo pomocou ručného terminálu.

Vyrábané typy sa líšia rozsahom pohybu krajných lúčov.

Na konštrukciu stroja sa zariadenie upevňuje pomocou dvoch montážnych konzol, ktoré sú súčasťou dodávky.

Graf / Tabulka

Dalšie produkty v kategórii

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum