PSZxxxR

PSZxxxR

Polohovacie zariadenie

Polohovacie zariadenie je určené na polohovanie dvoch snímačov, ktorých výstupný diferenčný signál riadi smer pohybu servopohonu pre vystredenie pásového materiálu (gumy, textilu, plechu, plastu a pod.), navíjaného na zásobníkový zberný bubon.

Snímače sú pomocou držiakov upevnené na pohyblivých konzolách, ktoré vystupujú cez pozdĺžny otvor v spodnej časti zariadenia. Samotné snímače s držiakmi nie sú súčasťou polohovacieho zariadenia. Nastavenie vzdialenosti pohyblivých konzol je možné prostredníctvom sériového rozhrania PROFIBUS DP alebo pomocou ručného terminálu.

Vyrábané typy sa líšia maximálnym rozsahom pohybu (maximálnou vzdialenosťou) konzol. Tento rozmer je udávaný vo vzdialenosti 22 mm od vonkajšej hrany konzol. Maximálna vzdialenosť pre: PSZ 098R L1max = 980 mm, PSZ 110R L1max = 1100 mm.

Minimálna vzdialenosť je pre oba typy rovnaká: L1min = 150 mm. Na konštrukciu stroja sa zariadenie upevňuje do drážok tvaru “T” v zadnej časti zariadenia pomocou matíc (špeciálne matice dodávané s konzolami).

Graf / Tabulka

Dalšie produkty v kategórii

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum