PMA04

PMA04

Panelové meracie prístroje

Panelové meracie prístroje PMA 04 s mikroprocesorom sú určené na meranie elektrických veličín (napätie, prúd, odpor) podľa zvolenej konfigurácie.

Meraná hodnota je zobrazená na červenom štvormiestnom LED displeji s výškou znaku 14 mm a možnosťou regulácie jasu. Rozsah zobrazenia je ±9999.

Zobrazovací rozsah je možné zmeniť podľa potreby zákazníka. Napájanie a meraný signál sa pripájajú pomocou zásuvných svorkovníc v zadnej časti prístroja.

Prístroje sú určené na zabudovanie do otvoru v paneli.

Graf / Tabulka

Dalšie produkty v kategórii

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum