Prevodník PT100

Prevodník PT100

Prevodník na prúd 4 - 20 mA

Prevodník PT100 na prúd 4 - 20 mA
Prevodníky z odporových čidiel teploty na prúd 4 až 20 mA sa používajú v priemysle v silne zarušenom prostredí alebo v prípade, že treba priviesť signál o teplote na väčšiu vzdialenosť.

Vyrábané prevodníky umožňujú pripojenie čidiel Pt100, Pt1000, Ni1000, prípadne odpor 0 až 2000 Ω.

Prevodníky sú napájané dvoma vodičmi priamo po signálovej trase. Je možné dvojvodičové a trojvodičové pripojenie čidiel teploty.

Graf / Tabulka

Dalšie produkty v kategórii

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum