Regulátor ohrevu RSO 04

Regulátor ohrevu RSO 04

Regulátor ohrevu

Regulátor RSO 04 slúži na riadenie ohrevu úžitkovej vody v domácnosti pomocou slnečnej energie. Solárny systém na ohrev vody sa skladá predovšetkým zo solárnych kolektorov, ktoré zohrievajú obehové médium a výmenníka tepla, kde sa ohrieva úžitková voda.

Komfortný regulátor RSO 04 zabezpečuje automatické ovládanie akčných prvkov jedno alebo dvojstupňového solárneho systému s bazénom. Regulátorom je možné ovládať výstupy manuálne alebo podľa stanoveného programu. Vstupom regulátora sú dva alebo tri teplotné senzory typu Ni100, Ni1000, Pt100 alebo Pt1000. Zariadenie sleduje želanú teplotu zadanú užívateľom a porovnáva teplotu kolektora s medzami hysterézie. Vyhodnotením podmienok zadaných teplôt je regulované obehové čerpadlo, ktoré prečerpáva zohriatu vodu z kolektorov do výmenníka.

Parametre sa zobrazujú na veľkom grafickom displeji a nastavujú sa tromi tlačidlami. Regulátor zobrazuje žiadanú teplotu, merané teploty v kolektore, v bojleri a stav čerpadla. Celý proces vyobrazujú veľké ikony.

Meria aktuálny tepelný výkon a počíta získanú energiu. Zobrazuje priebeh ohrevu kolektora za posledných 90 dní. Regulátor je možné modifikovať i pre iné účely.

Dalšie produkty v kategórii

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum