UVEMP

UVEMP

Úprava vody elektromagnetickým poľom

Prístroj na úpravu vody elektromagnetickým poľom (UVEMP), slúži na zabránenie tvorby a odstránenie už existujúceho vodného kameňa v potrubiach, na vykurovacích telesách bojlerov, na ventiloch vodovodných kohútikov atď.

Neupravená voda obsahuje rozpustené soli minerálnych látok, ktoré sa do vody dostávajú pôsobením vo vode prítomného CO2. Presakovaním zemským povrchom dochádza k rozpúšťaniu minerálov, prevažne kalcium-hydro-karbonátových solí Ca[HCO3]2, existujúcich v roztoku vo forme oddelených iónov [Ca++] a [HCO3]-.

Celková tvrdosť vody je potom daná súčtom prítomných solí. Usadzovaním týchto solí dochádza k tvorbe tzv. vodného kameňa. Pretože sa soli v roztoku vyskytujú vo forme kladne a záporne nabitých iónov, je možné na nich vhodne pôsobiť pomocou silových polí. To je podstatou funkcie prístroja na úpravu vody elektromagnetickým poľom.

Dynamické elektromagnetické pole, vytvorené cievkou navinutou na potrubí spôsobí uvoľňovanie iónov z elektrostatickej väzby na molekulách vody.

Uvoľnené kladné a záporné ióny spolu navzájom kolidujú a vytvárajú neškodné, veľmi jemné kryštáliky aragonitu, s väzbou pevnejšou, ako je väzba na molekuly vody.

Tieto kryštáliky nemajú schopnosť vytvárať vodný kameň a vyplavia sa z potrubia vo forme jemného kalu.

Graf / Tabulka

Dalšie produkty v kategórii

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum