PMA 02

PMA 02

Panelový merací prístroj

Panelové meracie prístroje PMA 02 sú určené na meranie a indikáciu hodnoty elektrických veličín (napätie, prúd, odpor) podľa konfigurácie.
Meraná hodnota je zobrazená na 3 a 1/2 miestnom LED displeji s výškou znaku 14 mm** a možnosťou regulácie jasu. Rozsah zobrazenia je ±1999 s voliteľnou pozíciou desatinnej bodky. Je možné kalibrovanie prístroja podľa zadania zákazníka.

Prístroje sú určené na zabudovanie do otvoru v paneli. Napájanie a meraný signál sa pripájajú pomocou zásuvných svorkovníc v zadnej časti prístroja.


Graf / Tabulka

Dalšie produkty v kategórii

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum